Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 16.11.2017

1. Rekisterinpitäjä
Ajattelun rikastamo Hetki ry (Y-tunnus: 2854949-2)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Marika Makkonen
marika.makkonen(at)hetki.org

3. Rekisterin nimi
Kelaa hetki! -verkkokeskusteluun osallistuvien henkilöiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Kelaa hetki! -verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää sivulle rekisteröitymistä www-lomakkeen kautta. Keskusteluun osallistuvia kehotetaan rekisteröitymään omalla nimellä ja tässä rekisteriselosteessa määritellään omalla nimellään rekisteröityneiden henkilöiden tietojen käsittelyä. Rekisteröityminen voidaan tehdä kirjoittajan Twitter tai Facebook –tilien kautta, hyväksyen tietojen siirtymisen, tai rekisteröitymällä sähköpostiosoitteen avulla. Rekisteröityessä sähköpostiosoitteen avulla kirjoittajan tulee täyttää nimikentät Etunimi ja Sukunimi.
Rekisterin käyttötarkoitus on Kelaa hetki! -keskustelupalstalle uudelleen sisäänkirjautumisen helpottaminen, omalla nimellä keskusteluun osallistumisen mahdollistaminen sekä tarvittaessa keskusteluun osallistumisen rajoittaminen Kelaa hetki! -keskustelupalstan kirjoitusohjeissa rajattuihin seikkoihin vedoten.

5. Rekisterin tietosisältö
Sähköpostiosoitteen avulla ja omalla nimellään rekisteröityneiden osalta rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, salasana.
Twitter ja/tai Facebook –tili(e)n avulla kirjautuneiden osalta rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: Twitter ja/tai Facebook –tili(e)n etusivun www-osoite sekä Twitter ja/tai Facebook -palveluista jaetut sähköpostiosoite ja profiilikuva.
Rekisteröitymisestä ja sisäänkirjautumisista tallennetaan tunnistetietoina sisäänkirjautumisaika sekä IP.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan henkilöiden itsensä ilmoittamat tiedot sekä verkkokeskusteluun osallistumisesta syntyvät tunnistetiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ajattelun rikastamo Hetki ry voi luovuttaa tietoja EU:n alueella toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä heille luovutettujen henkilökohtaisten ylläpito- ja käsittelyoikeuksien avulla. Tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoin.

9. Rekisteröidyn tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla sisään keskustelupalstalle ja muokkaamalla omaa profiiliaan. Vaihtoehtoisesti tietojen tarkastus tai korjaus voidaan tehdä maksuttomasti kirjallisella ja riittävän yksilöidyllä pyynnöllä lähetettynä osoitteeseen kelaa(at)hetki.org. Sähköpostilla lähetetyn pyynnön toteuttaminen voi vaatia henkilöllisyyden lisävarmistamista.