Mikä

Hetki?

Ajattelun rikastamo Hetki ry on vuonna 2017 perustettu yhdistys, jonka tehtävä on vaalia planeetanlaajuista kestävää hyvinvointia. Yhdistyksen perustana on kaksi yksinkertaista seikkaa: Ensinnäkin ihmisten elämä ja hyvinvointi ovat luonnosta riippuvaisia. Toiseksi hyvän tekeminen kanssaihmisille ja luonnolle kietoutuvat yhteen ihmisen oman hyvinvoinnin kanssa.

Hetki haluaa toimia herättämönä ja ajattelun rikastamona, joka vahvistaa nykyistä syvällisempää ihmistenvälistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Hetki pyrkii lisäämään tietoisuutta niin omista teoistamme ja valinnoistamme kuin siitäkin, mitä ympärillämme tapahtuu. Hetki haluaa myös yhdistää voimavaroja ja tuoda yhteen eri aloja ja niillä toimivia ihmisiä.

Toimintamme on monimuotoista, liikkeelle lähdemme keskustelunavauksilla.
Hetki ei tavoittele taloudellista voittoa eikä ole riippuvainen poliittisista puolueista tai uskonnollisista ryhmistä. Työmme nojaa vapaaehtoisuuteen, lahjoituksiin ja apurahoihin.

Hetki haluaa edistää merkityksellistä elämää

Hetken lähtökohtana on ekologisesti ja laajemmin eettisesti kestämättömän elämäntavan sekä kiireen ja tuottavuusvaatimusten leimaaman yhteiskuntamallin kyseenalaistaminen. Haluamme kiinnittää huomion siihen, että kun planeettamme rajat tulevat vastaan, tulevat myös nykyisenlaisen aineellisen hyvinvoinnin tavoittelun rajat vastaan. On seisahduttava perimmäisten kysymysten äärelle. Mikä tekee elämästä hyvää? Mitä on aito hyvinvointi? Saako se muut lajit katoamaan ja meret täyteen muoviroskaa? Lisääkö se kilpailua ja oman edun tavoittelua?

Näiden kysymysten avulla Hetki haluaa edistää merkityksellistä elämää, jossa olemme yhteydessä itseemme ja maailmaan: toisiin ihmisiin, eläimiin ja luontoon. Juuri tämä yhteys mahdollistaa planeetanlaajuisen kestävän hyvinvoinnin. Toiveenamme on etsiä reittejä täyteen ihmisyyteen, joka kunnioittaa kaikkia elämänmuotoja. Uskomme, että aidosti hyvinvoivat ihmiset lisäävät hyvinvointia ympärillään ja ympäristössään.

Hetken peruspilari on, että elämämme ja hyvinvointimme ovat riippuvaisia luonnosta. Kun kaiken nähdään olevan yhteydessä kaikkeen, alkaa irrottautuminen erillisyyden harhasta, egoismista ja ihmisen asettamisesta maailman keskipisteeksi.

Hetki pyrkii paljastamaan aikamme vallitsevien totuuksien ristiriitaisuuksia. Esitämme kysymyksiä, joita lapset saattaisivat esittää, mutta joista aikuiset vaikenevat tai jotka vaietaan kuoliaaksi. Haastamme valtavirtaista ajattelua sekä talouspainotteista kieltä ja sen käsitteitä. Haluamme puhua omilla sanoillamme ja edistää nykyisestä poikkeavaa ymmärrystä siitä, mitä hyvinvointi, kasvu ja kehitys tarkoittavat.

Kannustamme toisiamme kuuntelemaan sisintämme ja todellisia tarpeitamme sekä etsimään syvimpiä onnellisuuden lähteitämme. Tällainen sisäänpäin katsominen heijastuu myös ulospäin ja mahdollistaa suoran kommunikaation ja toistemme kohtaamisen. Kannatamme radikaalia rehellisyyttä eli uskallusta katsoa maailmaa ja kohdata tekojemme seuraukset. Olemme vakuuttuneita siitä, että silmien ja sydämen avautuminen johtaa vahvempaan eettiseen vastuunkantamisen.

Lamaantumisen tilalle Hetki tarjoaa toivon virittämistä ja luottamusta uusiin mahdollisuuksiin. Hetkessä luomme ympäristön, jossa voimme rohkaista toisiamme pelottomaan ja myötätuntoiseen toimintaan. Avaamme latuja ja kanavia. Haluamme olla hengityspaikka silloin, kun maailma tuntuu ylivoimaiselta. Uskomme, että ruohonjuuritasolla on voimaa ja että herääminen voi tapahtua hetkessä.

Hetki tuo esiin, että kestävämpi elämäntapa ei tarkoita kärsimystä ja luopumista, vaan pikemmin täyteläisempää elämää ja todellisen ihmisyyden renessanssia. Talouskasvun sijaan uskomme inhimillisen potentiaalin jatkuvan kasvun mahdollisuuteen.

Kestävän hyvinvoinnin haasteet ja ratkaisut ylittävät kaikki ammatti-, sektori- ja puoluerajat sekä tieteen ja taiteen rajat. Siksi Hetki pyrkii yhdistämään ja tuomaan yhteen erilaisia yhteiskunnasta ja luonnosta kiinnostuneita ihmisiä ja toimijoita – ylipäänsä kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita hyvän elämän etsimisestä. Pyrimme myös rakentamaan siltoja silloin, kun ajattelun erot näyttävät ylitsepääsemättömiltä. Hetken ytimessä on dialogisuus.

Tavoitteemme ei ole sen vähäisempi kuin hegemonian haastaminen ja kulttuurinen muutos.

Hetki toimii tässä ja nyt.

Ihmiset Hetken takana

Olemme monialainen joukko ekososiaalisesti virittyneitä ja moninaisten polkujen yhteentuomia ihmisiä. Meitä yhdistävät näkemykset siitä, että asiat voisivat olla maailmassa paremminkin ja ettei kaikkia keinoja ole vielä koetettu. Toivoa antava utopiamme on kansanliike tai mielenkumous. Sen avulla sydämensä ja oman äänensä löytäneet ihmiset luovat mahdollisuuksia planeetanlaajuiselle hyvälle elämälle ja elämän kunnioitukselle. Tule mukaan joukkoomme!

Marika Makkonen

Pentti Linkola on minun suuresti kunnioittama henkilö, mutta erityisesti yhdessä asiassa haluan olla ehdottomasti eri mieltä Linkolan kanssa: ihmiset eivät tuhoa elämää maapallolla, vaan ihmisyys tulee vielä korjaamaan suuntaansa. Toimin aiemmin tutkijana ympäristöalalla, sittemmin olen kiinnostunut enemmän ihmisen valinnoista, tarpeista ja toiminnasta. Tutkimustulokset, joiden mukaan kuluttamisen sijaan onnellisuuttamme kohottaisivat monet muut yksinkertaisemmat asiat, saivat lamppuni syttymään. Halusin perustaa uuden toimijan, mikä rohkaisee ihmisiä pysähtymään, miettimään ja tavoittelemaan aidosti parempaa elämää. Jo Hetken alkutaipaleella on ollut kovin voimaannuttavaa kohdata rohkeita ihmisiä ja huomata etten ole unelmieni kanssa yksin. Hetkessä vien eteenpäin toimintaideoiden toteuttamista sekä infoan ja kokoan Hetkessä toimivien ja ideoivien ihmisten muodostamaa mahtavaa joukkoa.

Tuula Helne

Olen pohjimmiltani pessimisti. Ajattelen silti, että maailmanlopun edellä on istutettava omenapuu. Sen pölytystä turvatakseni pelastan keväisin tokkuraisia ja autotielle eksyviä kimalaisia, kun sellaisia kohtaan. Iloitsen luonnosta ja eläimistä ja suren niiden sietämätöntä kohtelua. Siksi kannatan kasvissyöntiä henkeen ja vereen. Uskon, että maailma muuttuu vain aikamme itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita kyseenalaistamalla.  Niin tehtyämme osaamme edistää ja vaatia niitä valtavia muutoksia, joita vallitsevan materialistisen ja vieraannuttavan elämäntavan korvaaminen autenttisemmalla elämäntavalla edellyttää. Toivoisin, että yhteiskunnassa käännettäisiin katse talouskasvusta viisauden kasvuun ja kaiken olevaisen ykseyteen.

Tutkijana ja ekososiaalipoliitikkona kenttäni on kestävä hyvinvointi. Pidän lukemisesta ja kirjoittamisesta, ja toimin myös Hetkessä kirjallisella saralla.

Anja Kulovesi-Leino

Olen ikuinen optimisti, taikaverkostojen rakentaja ja kiireenkesyttäjä. Olen kiinnostunut koko työn idean meneillään olevasta valtavasta muutoksesta. Näen suorittamisen vimman vain yhtenä ohimenevänä kehitysvaiheena kohti täysin erilaisia osaamisen ja jakamisen mahdollisuuksia. Oma tapani näkyä yhteisessä tarinassamme on kirjoittaminen ja inspiraatiopuheet. Uskon enemmän kysymysten voimaan kuin valmiiden vastausten jakamiseen. Ajattelen, että olemme kaikki tulevaisuuden tekijöitä. Yksin voimme sytyttää inspiraatiotulia ja pitää toivoa ja visiota paremmasta yllä, mutta yhdessä saamme huikeasti enemmän aikaiseksi. Siksi olen mukana Hetkessä.  

Harriet Rabb

Koen rakkauden teoksi elämää ja ihmisyyttä kohtaan, että pyrimme tekemään ennakoidusti tietoisia muutoksia tapaamme elää ja ajatella. Olen hakeutunut Hetkeen, koska muutoksia tarvitaan myös yliyksilöllisellä tasolla. Ihmisiä ei pidä syyllistää sellaisesta, jonka ratkaisemiseen tarvitaan rakenteellisia muutoksia. Toivon, että ajattelun avartamisen, rohkeiden kysymysten tekemisen, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien visioimisen ja todeksi elämisen lisäksi Hetken kautta avautuu väyliä kumppanuuksiin ja myös konkreettiseen muutostyöhön, sellaiseen, jota välttämättä yhteiskuntiimme tällä hetkellä tarvitsemme. Toimin kestävyys- ja ilmastokysymyksiin liittyen aktiivisesti ja ammatillisesti seuraavilla areenoilla: sosiaaliset- ja emotionaaliset kysymykset, hyvinvointi ja terveys, lapset ja perheet, toimiminen luonnossa ja  yhdessä eläinten kanssa sekä sosioemotionaalinen kokemuksellinen oppiminen. Näitä tuon Hetken toimintaan. Olen utelias elämän tutkimusmatkailija sen ihmeellisyyden erilaisilla ulottuvuuksilla. Tällä hetkellä sekä ruokin että lepuutan mieltäni seuraamalla mm. sosiaaliseen neurotieteeseen ja koko universumiin liittyviä  kysymyksiä.

Anna-Maria Isola

Tutkin työkseni köyhyyden ja eriarvoisuuden kokemuksia. Yhteiskunnallinen keskustelu ja vahvat ideologiat tuntuvat välillä repiviltä. Siksi tarvitsen erilaisia pakopaikkoja: metsän rauhoittumista, nojatuolin rentoutumista, savisen maatilkkuni unohtamista ja Hetken yhteisyyden kokemista varten.

Arto O. Salonen

Ajattelen niin, että jokaisen ihmisen tulkinta ympäröivästä todellisuudesta on keskeneräinen, vajaa ja jopa harhainen. Tarvitsemme toisiamme – vastakkainasetteluista luopumista ja suurempien kysymysten tekemistä. Tarvitsemme toisenlaisten tulevaisuuksien rohkeita artikulointeja, sillä se mikä jää sanomatta näyttää myös jäävän toteutumatta. Uskon, että ratkaisijan rooliin asettumalla on mahdollista samalla voimistaa tämän hetken täyteyttä ja rakentaa tulevaisuuden toivoa. Yksittäisistä teoista kasvaa puroja, jotka muodostavat suuren joen. Se joki muuttaa maailmaa ja antaa ihmisenä olemiselle arvokkaampia tarkoituksia.

Tuuli Hirvilammi

Rakastan maan vehreyttä ja maan pinnalla kuhisevaa elämää. Toivoisin myös kovasti, että kaikilla maailman ihmisillä olisi rauhaa ja ruokaa. Siksi koen luonnon riistämisen ja globaalin eriarvoisuuden suurina vääryyksinä. Kun luen uusista huolestuttavista tutkimuksista, näen kuvia isoista kaivosalueista tai kuolleista koralleista, on välillä vaikea hengittää. Yritän olla lamaantumatta ja verhoutumatta tietämättömyyden taakse. Muiden kanssa yhdessä tekeminen on itselleni paras tapa pysyä liikkeessä ja saada voimaa. Olen taustaltani yhteiskuntapolitiikan tutkija ja työskentelen parhaillaan tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa. En koe riittävänä, että vain tutkisin kestävää hyvinvointia. Haluan elää sitä myös todeksi. Olen mukana Hetkessä, koska se muistuttaa itseänikin pysähtymään ruuhkavuosien keskellä olennaisen edessä – edes hetkittäin.

Jani Mattsson

Maailma oli keskeneräinen syntyessäni ja tulee olemaan sitä kuollessani. Jälkeeni tulee jäämään ratkaisemattomia ja huolestuttaviakin kysymyksiä, joihin voidaan vastata vain elämällä elämää eteenpäin. Iloitsen nähdessäni lasteni kasvavan ja tuntiessani tuulenvireen kasvoillani. Kuinka elää merkityksellistä elämää nyt ja olla tyytyväinen? Koen ristiriitaa suurten kestävyyskysymysten ja välittömien tarpeiden palvelemisen välillä. Olen itsekin keskeneräinen. Pyrkimyksenäni on löytää rauha itsessäni ja auttaa myös muita siinä. Kiinnostuksen kohteenani on tietoisuuden evoluutio ja ihmisyyden murros. Mielekkään henkilökohtaisen vasteen löytäminen ihmisyyden ja ihmiskunnan haasteisiin on ollut henkisen kasvun tieni.

Katja Kivikoski

Minulle onnen aiheita ovat läheiset ihmiset, puutarhanhoito, ulkoilu, aurinko, nauru, kosketus, taide, hyvässä seurassa syöminen, uusien tietojen ja taitojen oppiminen, sekä hitaat viikonloppuaamut. Olen taustaltani ympäristösuunnittelija ja jatkan opintojani Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa. Etsin vastauksia siihen, miten yhteiskunnan tasolla voidaan turvata sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Hetkessä mukana oleminen helpottaa ympäristöahdistustani ja voimaannuttaa jatkamaan. Hetkessä minun ei tarvitse tuntea olevani yksin ajatusteni kanssa.

Sini Forssell

Olen tutkija, pohdiskelija, aktivisti ja etsijä. Haen jatkuvasti kulloinkin oikealta tuntuvaa tapaa myötävaikuttaa kestävämpään ja elämänmyönteisempään yhteiskuntaan. Tämä on vienyt minua monenlaisiin ammatti- ja aktivistirooleihin vastuullisen liiketoiminnan kentältä aina yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen, kestävän ruoantuotannon ja -kulutuksen ja ekopsykologian pariin. Minua kiinnostavat autenttisuus, sielua ravitsevat yhteydet, asioiden huolellinen tarkastelu sekä ihmiselon ja luonnon yhteenkietoutuneisuus, ja nämä asiat ovat tuoneet minut Hetkeen mukaan. Suosikkimenetelmiäni ovat keskustelu ja kirjoittaminen, ja näitä tuon myös Hetken toimintaan.

Reetta Salminen

Maailma minussa ja minä maailmassa. Kaikki liittyy kaikkeen ja tällä hetkellä olemme ihmiskuntana merkityksettömyyden, pahoinvoinnin ja kulutusmanian tiellä, josta meidän tulisi löytää ulos. Muutos tapahtuu yksilöiden sisällä mutta tarvitsemme siihen toisiamme ja näkyä siitä, että ihminen lajina haluaa suojella itseään ja elinympäristöään. Minua kiehtovat minimalismi ja omavaraisuus, yhteisöllisyys, maalle muutto, henkisen polun teemat, syväekologia ja ihmisten verkottaminen toimimaan toistensa ja luonnon parhaaksi. Tällä hetkellä toimin sosiaalityöntekijänä. Olen opiskellut myös kestävän kehityksen koulutusohjelmassa ja ehtinyt toimia ympäristöjärjestökentällä erilaisissa työprojekteissa sekä vapaaehtoisena monilla rintamilla. Viime aikoina minulle ajankohtaisia asioita ovat olleet nuorten kanssa toiminta, homesairaiden asiat sekä ympäristöasioiden vieminen matalalla kynnyksellä ihmisten arkeen. Asun Tampereella ja toivon voivani tuoda Hetken teemoja täällä paikallisesti esiin.