Dialogisuus hyvään elämään

Hetki ry kehitti ja toteutti vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa STEAn rahoituksella Hyvän elämän etsimisen dialogipiirejä. Dialogeihin lähdettiin näillä ajatuksilla:
Hämmentääkö maailman meno? Mistä löytyisi elämänpalo? Arjen kiireet, jatkuvat paineet ja julkisen keskustelun pirstaleisuus väsyttävät ja turhauttavat. Samaan aikaan isot uutiset maailman tilasta vyöryvät päälle. Miten niihin voisi suhtautua, mikä on minun roolini? Onko tämä hyvää elämää vai voisiko se olla jotain muuta?

Dialogipiirien järjestämisen pohjalta kehitetty toimintamalli

Mallissa kuvataan kokemuksia jakaen sekä dialogien järjestämistä että joidenkin dialogitekniikoiden käyttöä. Malli on vapaasti käyttössäsi.

Tuntemuksia ja kokemuksia dialogipiirien fasilitoimisesta

Sini Forssell
Aikamme ja tekemisemme

Helsingissä ja Espoossa käydyissä dialogeissa käsittelimme muun muassa suhdettamme aikaan ja tekemiseen. Molemmat liittyvät keskeisesti ekologisen ja inhimillisen hyvinvoinnin vaalimiseen.

Harriet Rabb ja Reetta Salminen
Ituja, oivalluksia ja tunteita

Reetta: Nykymailma kärsii informaatioähkystä. Meillä on paljon puhetta mutta vähän asiaa. Moni puhuu paljon. Harva malttaa kuunnella itseään, luontoa, muita. Toisaalta yhteiskuntamme jättää yhä useamman jäsenensä hiljaisuuteen.