All Posts By

Marjatta Bardy

Valon mestareita – ja ajan tarpeita

By | Hetken blogi | No Comments

Museot kuuluvat mielipaikkoihini. Niissä vaimenee kaupungin häly. Kuuluu vain ihmisten verkkainen liike ja koetun hiljainen kommentointi. Saa olla ihan itsekseen. Museo on paikka, joka on samaan aikaan sosiaalinen ja yksityinen. Siellä voi kulkea omiin ajatuksiinsa syventyneenä, ja museon anti on tarjolla kaikille. Tiukan työrupeaman keskellä mieli hiljalleen kevenee. Ajattelen ilolla iltaista piirustushetkeä. Pensselin liike ja värien voima tekevät hyvää. On hetki hellittää ja antaa tilaa värien, muotojen ja vaikutelmien tulla.

Koronaviruksen vuoksi museot ovat olleet suljettuina pitkään. Nyt ne on jälleen avattu. Kaupunki hengittää ja herää hiljalleen.

Kerran syksyn hämärtyessä luin ylistäviä arvosteluja Moderna Museetin näyttelystä Tukholmassa. Kolme valon mestaria juhli yhteisessä näyttelyssä. Heidät on arvioitu parhaiksi maalareiksi viimeksi kuluneiden 150 vuoden ajalta. Siispä sinne, ja lomapäivät käyttöön.

Näyttelyn päähenkilöt olivat J.M.W Turner (1775 – 1851), Claude Monet (1840 – 1926) ja Cy Twombly (129 – 2011). Kuraattori Jeremy Lewison ja intendentti Jof Widof johdattivat näyttelyyn. Kukin maalaripioneereista tuli aikanaan sekä juhlituksi että pilkatuksi. Kriitikoiden mukaan he maalasivat huolimattomasti puhuttelematta katsojaa, kun taas puolustajien mukaan nämä maalarit laajensivat maalaustaiteen rajoja. Twombly luonnehti itseään ”romanttiseksi symbolistiksi” ja siten hän liittyi 1800-luvun maalausperinteeseen. Turnerin tavoin hän viittaa töissään myytteihin ja traditioon sekä suree klassismin katoamista aikamme kulttuurista. Monet tutki tarkoin Turnerin töitä, ja Twombly oli molemman edelläkävijän innokas ihailija.

Näyttely esitteli töitä heidän tuotantonsa toiselta puoliskolta, aikakaudesta, jolloin ulkoiset taistelut oli voitettu ja sisäiset ristiriidat sovitettu. Myöhemmin maalatessaan kukin heistä kamppaili ajankulun, kuolevaisuuden ja menetysten kanssa – ylläpitäen samanaikaisesti elinvoimaansa rehellisyyden ja eroottisuuden avulla.

Osassa teoksia Turner, Monet ja Twombly kulkevat samaan suuntaan, mutta eivät kuitenkaan kilpaillen, vaan näyttäen, kuinka taitelijat voivat ajaa yhteistä etua, arvostuksia ja ajatuksia. Näyttely oli rakennettu dialogiksi, jossa voi kuvitella, kuinka kolme taiteilijaa keskustelee, kyseenalaistaa ja haastaa toisensa, ikään kuin he olisivat samassa huoneessa samaan aikaan, kertoivat Lewison ja Widof.

Ensimmäiseksi tulin astuneeksi saliin, johon oli sijoitettu suurikokoisimmat maalaukset kolmelle seinälle. Niiden luoma tunnelma oli niin tiivis, että kyyneleet herahtivat silmistäni. Maalaukset sykkivät omaa tummalla reunustettua valoa häilyvää elämäänsä. Kauneus, voima ja tila luonnehtivat Twomblyn maalausta mytologisesta tarustosta. Meri nielaisee Leandron, kun hän ui kohti kaunista Heroa. Katsomme ihmisluonnon ja muun luonnon hirmuista hurjuutta.

Vahva vaikutelma järkyttää, niin kuin maalauksen katsoja olisi kaapattu toiseen todellisuuteen, josta maalarimme ammentavat. Se panee mielen liikkeelle ja osoittaa mittaviin tehtäviin, kuten pitkäjänteiseen ekologiseen jälleenrakennukseen. Siihen tarvitaan taitoa, tahtoa ja voimia.

Taide luo muotoa, vahvistaa elämäntuntoa ja vaalii henkistä vaurautta.

Museot meillä on sitä varten, että tallentaisimme ja jakaisimme tietoa ja näköaloja sekä ymmärrystä yhteisestä elämästämme, menneestä ja tulevasta.

 

Marjatta Bardy
Kirjoittaja on Hetki ry:n jäsen

Uusi aika

By | Hetken blogi | No Comments

On syntynyt uusi nollahetki.

Huoli läheisistä ja toimeentulosta, valtion johdon asettamat rajoitukset ja kehotukset sekä epätietoisuus muuttavat suuresti ja perustavanlaatuisesti elämäämme. Tämä musta joutsen voi olla se kaivattu insentiivi, joka vihdoinkin muuttaa taloutta maapallosta välittävämpään suuntaan. Myös henkilökohtaiseen elämäämme tunkeutuva shokki tai ravistelu pakottaa meidät pohtimaan elämää ja sitä, mitä me siinä arvostamme.

Epidemian ja pandemian alkuhetket ovat tuoneet yllättäen paljon hyvää. Perheet saavat viettää enemmän aikaa yhdessä, ihmiset ovat heränneet auttamaan naapureitaan ja paikallisia pienyrittäjiä. Samaan aikaan monelle pandemia on tuonut isoja haasteita: perheiden hyvinvoinnissa ongelmat voivat eskaloitua, yksinäisyys saattaa entisestään syventyä, näköalattomuus voi syödä kokonaisen ihmisen.

Selvää on, että epätasa-arvoisuus nostaa päätään. Koronavirus on itsessään valikoiva siinä, kenen kehon se nujertaa. Asuinvaltiosta riippuen meidän suojaamisemme ja meille tarjottava hoito vaihtelevat. Ammattimme ja työpaikkamme sanelevat altistumisemme virukselle, kuten myös toisaalta toimeentulomme vakauden. Ajan myötä tulevat vielä talouskriisin aiheuttamat kerrannaisvaikutukset. Amerikkalaisten teinien korona-ajan kokemuksista lukiessani havahduin miettimään, saavatko kaikki heistä enää kriisin jälkeen jatkaa kouluissaan, onko heidän vanhemmillaan vielä tuolloinkin siihen varaa? Millainen maailmasta tämän jälkeen tulee? Entäpä he, jotka ovat tarvinneet apua jo ennen pandemiaa, kuinka heille käy?

Ennusteiden puuttuessa sanonta ”time will tell” lienee tällä hetkellä paras tulevaisuuden näyttäjä. Sanonnan viestistä huolimatta ei meidän tarvitse vain odottaa passiivisina ja katsoa sivusta. Vaikka elämämme rajoittuu ja vapauksiamme rajoitetaan, voimme silti itse vaikuttaa ajatuksiimme, jotka heijastuvat tekoihimme. Yhteyden pitäminen läheisiin, elämänilon pilkahdusten jakaminen, lahjoitusten tekeminen ja kaikilla tavoin avun tarpeessa olevien auttaminen lähellä ja kaukana eivät ole vähäisiä tekoja. Eläessämme uuden ajan alkutaipaleet asetamme suunnan, jota kohti tullaan kulkemaan.

Marika Makkonen
Kirjoittaja on Hetki ry:n jäsen
kuva Jonas Denil, Unsplash

Myötätunnon lähettiläät

By | Hetken blogi | No Comments

Kun ajat ovat levottomat, on vaarana, että tulee ajautuneeksi synkkiin virtoihin. Tämän estämiseksi vuodenvaihde on erinomainen hetki kirkastaa itselleen merkityksellisiä asioita ja sitä suuntaa, mihin haluaa kulkea. Tehdä avainkysymyksiä. Mikä on minulle tärkeää elämässä? Edistänkö hyvää ympärilläni? Pidänkö hyvää huolta voimavaroistani jaksaakseni tehdä oman osuuteni? Mitkä ovat omat rauhan lähteeni?

Kun erilaiset totuudet ympärillämme käyvät kamppailua keskenään, miten erotan oman totuuteni? Lähdenkö mukaan kiivaaseen kilpailuun ollakseni oikeassa vai oppiakseni myötätuntoa, avartaakseni näköalojani ja tuottaakseni uusia ideoita? Miten voisin kasvaa ajatusteni jakamisen taidoissa ja olla rohkeampi polkematta muita jalkoihin?

Miettiessäni näitä kysymyksiä osana vuodenvaihteen rituaaliani pysähdyin muistelemaan sellaisia ihmisiä, joiden viisaus on inspiroinut minua ja kirkastanut suuntaa. Ketkä näistä oppaista ovat vielä elossa? Miksen kuulisi heitä ja oppisi lisää heiltä, jotka valaisevat suuntaa? Entä he, jotka olen jo menettänyt tässä ajassa, mitä opin heiltä? Mitkä ovat ne kirjat, jotka ovat eniten vaikuttaneet henkiseen kasvuuni? Enkö juuri nyt eniten tarvitse kaikkia näitä apujoukkoja? Jos niillä olisi yhteinen nimi, voisin kai kutsua niitä viisauden varjelijoiksi tai myötätunnon lähettiläiksi.

Vuodenvaihde kutsuu kollektiiviseen ja henkilökohtaiseen uudistumiseen. Aikansa eläneet asiat voi jättää taakseen. Koska tulevaisuus on vielä tuntematon, se lahjoittaa meille suuria kysymyksiä. Meille tarjoutuu uusi mahdollisuus osallistua jonkin paremman käsikirjoittamiseen. Mitä se itse kullekin on, vaatii pysähtymistä ja omien roolien taakse kurkistusta. Mihin minä olen tuonut itseni ja millaista tarinaa haluan jatkaa? Kannattaa valita paras mahdollinen. Kuten Angeline Welk, yksi myötätunnon lähettiläistäni sen sanoi: “Miten upeaa olisikaan, jos maailman fokus vuonna 2020 olisi välittämisessä, jakamisessa ja toistemme tukemisessa!”.

Anja Kulovesi
kirjoittaja on Hetki ry:n jäsen

Masennuskamppailua

By | Hetken blogi | No Comments

Masennus on uusi kansantauti. Yksi jos toinenkin kulkee mielialalääkkeiden voimin. Masennuksesta puhutaan julkisesti ehkä vapaammin kuin ennen, mutta se tulkitaan edelleenkin lähinnä yksilölliseksi oireeksi. Siksi emme onnistu näkemään erilaisia suhteita ja kulttuurisia ajovoimia, jotka meitä uuvuttavat. Mikä meitä masentaa?

Ensinnäkin masennuksen taustalla on mieli: psyyken rakenne ja eriasteiset persoonallisuushäiriöt, jotka vaikeuttavat sosiaalisia suhteita ja toimintakykyä. Toisin kuin usein ajatellaan, mieleen liittyvät häiriöt eivät ole yksilöllisiä. Päinvastoin, erilaisista kriiseistä ja kasvukivuista johtuvat vaikeudet ovat selvästi relationaalisia: ne kertovat, miten vahvasti erilaiset suhteet vaikuttavat mielen rakentumiseen, selviytymiskeinoihin tai itseä koskeviin uskomuksiin. Se, miten ja minkälaisissa suhteissa mieli rakentuu, vaikuttaa vielä aikuisenakin. Se selittää myös eroja sen suhteen, miksi jotkut selviävät paremmin ja kestävät stressiä, kun taas toiset uupuvat. Siksi tarvitaan enemmän ymmärrystä niitä kohtaan, joiden polku on ollut kuoppainen.

Toiseksi masennusdiagnooseja lisäävät suorittamisen kulttuuri ja mentaaliset mallit, jotka tuntuvat vaativan ihmetekoja ja yli-inhimillisiä suorituksia. On vaikea sanoa, onko kyse enemmän puhetavoista, sosiaalisesta vertailusta ja sisäistetyistä vaatimuksista vai siitä, että meidän olisi oikeasti monessa työssä pakko suorittaa yhä enemmän esimerkiksi työsuhteen turvaamiseksi.

Suorittamisen kulttuurissa pysytteleminen ajaa helposti ahdistukseen. Itsekin ihmettelen usein, miksi olen valinnut työn, jossa on jatkuva paine tuottaa uutta tietoa, esittää tuloksia ja julkaista. En nimittäin pidä siitä tunteesta, kun työmäärä, lähestyvät määräajat ja kaikki keskeneräiset asiat kuristavat kaulaa niin paljon, että tuskin pystyy hengittämään. Stressi on kuin kulttuurinen kiristyspanta, jonka olemme jostain syystä suostuneet ottamaan.

Kolmanneksi on masennukseen syöksevä maailmantuska. Mielen sietokyky on koetuksella, kun tiedostaa maailman tilan huolestuttavat kehityskulut, tunnistaa reaalipolitiikan lainalaisuudet ja samaan aikaan yrittää visioida ja unelmoida kestävämmästä yhteiskunnasta. Muistan monta ahdistuksen täyttämää päivää, jolloin olen yhtäkkiä nähnyt kirkkaasti, miten koko hullu arkitodellisuutemme on täydellisessä ristiriidassa nykyistä kestävämmän talouden ja elämäntavan kanssa.

Miten voimattomalta tuntuukaan, kun näkee ristiriidan, mutta ei löydä keinoja siihen vaikuttamiseen. On rankkaa elää tietäen, että toimii jatkuvasti toisin kuin toivoisi. On masentavaa elää yhteiskunnassa, joka lietsoo luontoa riistävää kulutusta. Koen fyysistä tuskaa siitä, että lajit hupenevat sukupuuttoon ja koralliriutat menettävät väriloistonsa. Ne eivät ole etäisiä asioita, jos kokee olevansa kiinteästi osa maapallolla kuhisevaa elämää. Miten voi hymyillä ja säilyä toimintakykyisenä, kun elämän edellytykset ovat uhattuina?

Masennus väijyy kuin syöksykierre. Elämä on voimattomuuden ja toivottomuuden kanssa kamppailemista. Miten kamppailussa pärjää? Olen vähitellen opetellut madaltamaan itseeni kohdistamia vaatimuksia. Maailmantuskaa parantelen laittamalla asioita mittasuhteisiin: mietin maapallon miljoonia vuosia ennen ihmistä. Lohduttaudun ajattelemalla, että ilmasto on ennenkin muuttunut ja että jos ihmislaji katoaa maapallolta, elämä kuitenkin jatkuu. Tajuan, että kaikkien suurten kehityskulkujen keskellä juuri minun harteillani lepäävä taakka maailman muuttamiseksi on ylimitoitettu. Miksi ahdistua asioista enempää kuin niihin pystyy vaikuttamaan? Vaikeina hetkinä tiskaan, pyykkään tai työnnän kädet multaan; se juurruttaa. Vaikka kaikki tekemätön työ tuntuu kaatuvan päälle, hengitän syvään. Määrään itselleni yöpaita-aamuja ja suljen kaikki viestikanavat.

Unelmoin siitä, että me yhdessä osaisimme puuttua paremmin masennuksen taustavoimiin. Meidän ei tarvitse alistua siihen, että ahdistus, stressi ja jatkuva merkityksettömyyden tunne kuuluvat elämään. Masennuksesta voi vapautua – yhdessä.

 

Tuuli Hirvilammi
Kirjoittaja on Hetki ry:n jäsen

Paluu patasutisivistykseen?

By | Hetken blogi | No Comments

Mietin kulutusta globalisoituneessa maailmassa – miten pienetkin tarvekalut, jotka ennen tehtiin itse metsässä, hankitaan sen kummemmin miettimättä kaupasta. Näin Hong Kong -tavaratalossa riisinjuuresta tehdyn ”Aino-pesusudin”: “Kaunis sekä käytännöllinen Aino Patapesin on riisinjuuresta valmistettu pesuvälinen pannuille, kattiloille ja ruukuille.” Kaunis, käsintehdyltä näyttävä tuote, mutta kovin kaukaa tuotu. Tekijä ja työolot jäävät näkymättömiksi. Valintamme arjessa ovat tekojen psykologiaa seurauksineen. Tiedostammeko niitä vai emme?

Minua on viehättänyt Samuli Paulaharjun kuvaus Hukka-Eeran akasta (Kuva sieltä, toinen täältä kautta Suur-Suomen, WSOY 1944) – etenkin, koska saimme itse vielä muutama vuosi sitten joka joulu käsintehdyn luudan mieheni sedältä lahjaksi. “Ajelet Sotkamon tietä, Vuokatin vieritse Valtimolle vievää. Siellä metsässä tien vieressä, suuren kuusen tyvellä, on havukattoinen, tuohipeitteinen hatarasti kyhätty pistekota, puunrunkoja vain kuusta vasten pystytetty.−− Yönsä ja päiväleponsa eukko nukkuu vaateresuilla havusuojassaan ja keittonsa kiehauttelee tulella kodan edessä. Siinä tulisija kekäleineen ja kattiloineen, kattilapuineen ja kirveineen. Ja sateella suo kota eläjälleen suojaa sekä päiväpaisteella varjoa. Luutia, pesimiä ja vispilöitä, huosaimia ja tuohiropeita kotamuori valmistelee kesätoimenaan ja käy niitä kylillä kaupittelemassa.

Taidotkin voivat uhanalaistua, ”patasutisivistys” kadota. Mielestäni on toiveita herättävää, kun nykynuori ”radikalisoituu elämäntapaintiaaniksi”, ryhtyy elämään ekologisemmin, kokeilee selviytymistaitoja luonnossa. Osa nykymenosta ahdistuneista etsii vaihtoehtoa elämälle myös ekoyhteisöistä ja usein löytääkin niistä siihen eväitä. Muistelen myös Le Monde Diplomatique -lehden 4/2017 juttua tomaattisivilisaatiosta, “Kapitalismi ketsupin kertomana”. Siinä Jean Baptiste Malet kuvaa talousjärjestelmän voimaa sen kyvyllä tunkeutua elämän pienempiikin rakosiin, kuten lautasellemme ketsupin muodossa. “Koko ihmiskunta syö teollisuustomaatteja. −− Pohjimmiltaan tomaattiteollisuus on jatkuvaa ja absurdia veden kiertokulkua: yhtäältä peltoja kastellaan valtavasti Kalifornian kaltaisilla alueilla, joilla vettä on niukasti, toisaalta hedelmät kuljetetaan tehtaisiin, joissa niistä haihdutetaan vettä massan kuiva-ainepitoisuuden kohottamiseksi.

Yhtä absurdia on mielestäni myös patasutien tuonti ulkomailta. Askare, joka olisi helppo ja mukava oppia tekemään jo lapsena lähimetsässä kuusen alla tuulensuojassa istuen, tuulen lauluja kuunnellen, tuotetaan meille maailman toisella laidalla hiilidioksidipäästöjä ympäristöön lisäten.

Kuluttamaan teollistettu mieli ohittaa tärkeitä mahdollisuuksia. Teollinen metsätalous riipii kaadettujen koivujen tuohet hajalle, jolloin myös tuohen sisältämät lääkinnälliset aineet, valkoinen kulta, poltetaan energiaksi.

Puiden juurilla voi oppia nauttimaan luontoa kunnioittavasta hyötykäytöstä ja toivottavasti myös kiittämään luonnon anneista. Näiden taitojen opetteleminen voidaan aloittaa jo luontopäiväkodeissa ja luontokouluissa. Lupa juuripesimen tai tuohisen patasudin tekemiseen tarvitaan tietysti metsän omistajalta.

Ekopsykologian näkökulmasta kulttuurisesti vakiintuneiden toimintatapojen sisäistyminen toimintaa ohjaaviksi malleiksi muovaa sitä, millaiseksi tulevaisuutemme muodostuu. Kun kulttuurissa vahvistetaan vaikkapa perinteisiä käsityötaitoja ja aletaan kyseenalaistaa pelkkä maksusuoritus tavaran hankkimisen oikeutuksena, nykykäsitys kuluttamisen ja hyvinvoinnin yhteydestä alkaa muuttua: valinnoillamme on vaikutusta elinympäristömme hyvin- tai pahoinvointiin.

 

Irma Heiskanen

Kirjoittaja on psykologi (emerita), perinne-ekologian vapaa tutkija ja isoäiti
Kuvat Irma Heiskanen

Kaipuu toiseen aikaan

By | Hetken blogi | No Comments

Onkohan meillä ihmisillä aina ollut aikamatkailijan sielu? Aikamatkailija kaipaa toiseen aikaan kuin siihen, jota nyt eletään. Hän lipuu arkisten hetkien ohitse haikaillen aikoja, jolloin kaikki oli vielä paremmin. Kesät olivat pitkiä ja kauniita. Oli kunnon talvet. Kyläyhteisöt tekivät yhdessä asioita. Oli talkoohenkeä. Oltiin nuoria ja terveitä. Elämä kaikkine mahdollisuuksineen oli edessä.

Tai sitten voi olla, ettemme juurikaan haikaile menneisyyteen, mutta lipsahdamme yhä uudelleen kuvitteelliseen tulevaisuuteen, jolloin meillä on enemmän aikaa, rahaa ja onnellisuutta. Ympärillämme laulaa kuoro, joka haluaa yhä enemmän ja yhä parempaa. Alamme huomaamattamme uskoa sen viestiin, ettei mikään riitä. Etsimme onnellisuutta huomisesta, mutta vain harva nappaa kiinni niistä arjen onnen makupaloista, jotka ovat poimittavissa nyt eivätkä mielikuvituksemme haavemaailmassa.

Se elämä, joka oli edessä kultaisessa nuoruudessamme, tapahtuu nyt. Se tulee todeksi jokaisella hengenvedolla, jolla osallistumme meitä yhdistävään energiakenttään. Suurin haasteemme voikin olla kytkeytyminen tähän todellisuuteen. Miten iloita niistä asioista, joita meillä on nyt tarjolla sen sijaan, että muistelemme, mitä meillä oli ennen. Tai haikailemme sen perään, mitä meillä ei vielä ole. Ehkä koko ihmisenä olemisen suuri juttu onkin siinä, että opettelemme tekemään aikamatkaa nykyisyyteen. Yksi ohikiitävä hetki kerrallaan. Harjoittelemalla tekemään aikuisen ja vastuullisen ihmisen valintoja ja katsomalla tosiasioita silmästä silmään. Pohtimalla, mikä on merkityksellistä ja tärkeää sen sijaan, että tavoittelisimme lisää mielihyvää ja elämyksiä miettimättä hintaa, jonka itse maksamme tai jonka tulevat sukupolvet maksavat.

Inhimilliseen aikamatkailutarpeeseen vastaavat myös vaalilupauksia tarjoavat poliittista uraansa luovat ehdokkaat. Jotkut lupaavat viedä meidät takaisin menneisyyteen. Toiset maalaavat meille reitin onnelliseen tulevaisuuteen. Kuulemme sen lupauksen, jonka haluammekin kuulla.

Huomista tehdään tänään. Siksi on tärkeää, että teemme valintamme valppaina ja tietoisina seireenikutsujen kiusauksista. Näemme sen todellisuuden, joka on nyt. Mietimme paljonko on riittävästi ja mikä on se tarina tämän päivän valinnoista, jota voin kenties jonain päivänä muistella yhdessä lastenlasteni kanssa.

 

Teksti ja kuva Anja Kulovesi-Leino
kirjoittaja on Hetki ry:n jäsen

Ilmastorealisaatio

By | Hetken blogi | No Comments

Suhtautuminen ilmastonmuutoksen on Suomessa muuttunut viimeisen vuoden aikana. Asiaan on herätty yhä laajemmin. Jännitteet ovat osittain voimistuneet, mutta on myös ilmaantunut monia uusia toivon merkkejä. Esitän tilanteesta kolme päähuomiota.

Ensinnäkin ilmastonmuutos on viimeinkin tullut lähelle. Syksyllä 2018 julkaistu ilmastopaneeli IPCC:n raportti oli lopullinen herätys.

Tätä käännettä voi kutsua ilmastorealisaation hetkeksi. Täydemmän kieltämisen ja ohittamisen vaihe on nyt ohi, ja elämme suruun tai järkytykseen liittyvän prosessin vaiheita: suuttumusta, masennusta, ”kaupankäyntiä” ja vähättelyä. On ymmärrettävää, että ihmiset haluavat pitää etäisyyttä ilmastonmuutokseen, sillä se on viheliäinen ja tuskaa tuottava asia. Jos kuitenkin riittävän moni meistä laittaa päänsä pensaaseen, huonosti käy.

Merkittävä viime syksyn muutos on se, että ilmastonmuutokseen liittyvä sosiaalisesti rakentunut vaikeneminen (socially constructed silence) on suurelta osin murtunut. Ilmastonmuutoksesta puhutaan jopa busseissa. Kun asia saadaan osaksi julkista keskustelua ja yhteistä todellisuutta, on mahdollisuus muutokseen. Tilanne on kuitenkin haastava. Monet ihmiset ovat avanneet mielensä ovet, mutta he seisovat ovensuussa ja miettivät, uskaltavatko pitää ovensa auki. Yhteiskunnallisten toimenpiteiden hitaus ahdistaa, ja uutisten seuraaminen voi vahvistaa epätoivoa. Tilanne vaatii paljon psyykkistä sietokykyä.

Monenlaista kaupankäyntiä eli tietynlaista ehtojen neuvottelemista esiintyy. Ihmiset yrittävät muokata tilannetta psyykkisesti helpompaan suuntaan. Tämä ilmenee esimerkiksi sellaisissa kommenteissa, joissa osittain hyväksytään ilmastonmuutos, mutta yritetään neuvotella suomalaisille paremmat ehdot tilanteen suhteen: ”Ehkä meidän ei sittenkään täällä tarvitsisi muuttua niin paljon?”

Toinen päähuomio on se, että jännitteet ja erilaiset puolustusmekanismit ovat voimistuneet. Energialataukset särisevät uudella tavalla ilmassa. Ilmastonmuutos vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin: esimerkiksi perheenjäsenten välille voi tulla säröjä siitä, että osa haluaa enemmän elämäntapamuutoksia ja toiset vastustavat tätä. Myös yhteiskunnallisten ryhmittymien väliset suhteet voivat saada uusia jännitteitä. Esimerkiksi ehdotukset nopeista poliittisista toimista, kuten Liikenne- ja viestintäministeriön syksyllä 2018 julkaistu raportti, herättävät paljon vastustusta.

Osa energiasta on kanavoitunut vaikuttamisyrityksiin. Syksyllä nähtiin tähän asti suurin ilmastomarssi, ja eduskuntatalon edessä on istunut väkeä joka perjantai. Osa reaktioista on kuitenkin ollut vahvan defensiivisiä. On pyritty kiinnittämään huomio johonkin ongelmalliseen (sivu)seikkaan, jotta itse asia pysyisi loitommalla. Kuvaava esimerkki oli WWF Suomen julkaisema raportti lajikadosta. Raportissa oli tarkkuusvirhe, joka oli syytäkin korjata, mutta asia – sukupuuttoon kuolevien lajien määrä – pysyi samana. Kuitenkin mediassa tartuttiin nimenomaan tarkkuusvirheeseen ja WWF:ää syytettiin esimerkiksi rahastushalusta. Reaktion tietty epärationaalisuus herätti ajatuksen puolustautumismekanismista. Aivan kuin kommentoijat olisivat halunneet huutaa: ”En tahdo kuulla tätä ahdistavaa asiaa – ja siksi takerrun muotovirheeseen!”

Kolmas päähuomio liittyy toivon heräämiseen: hyvin erilaiset toimijat suuryrityksistä urheiluseuroihin ovat ryhtyneet entistä kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin. Päästöjä ei ole vielä vähennetty riittävästi, mutta jos ihmisten yrityksiin suhtaudutaan penseästi, mitä sillä voitetaan? Kaikki alkaa jostakin, ja jokainen teko voi johtaa toisiin. Valtamerikin koostuu pienistä pisaroista.

Niin kutsuttu ilmastoahdistus ei ole varsinaisesti sairaus, vaan merkki siitä, että ilmastoasioissa tulisi saada enemmän aikaan. Turhan voimakas ja lamauttava ilmastoahdistus on toki ongelma. Onneksi on syntynyt uudenlaista toimintaa myös ilmastotunteiden käsittelyyn: taidenäyttelyitä, työpajoja, ja esimerkiksi Mielenterveysseuran paikallistoimintaa.

Jotta voisimme elvyttää elinvoimaamme ilmastonmuutoksen keskellä, meidän on uskaltauduttava kohtaamaan sekä tosiasiat että tunteemme. Tilanteesta ei tarvitse pitää, mutta se täytyy hyväksyä. Nyt elämme tällaista maailmanaikaa. Mitä voisimme tehdä edistääksemme elämää?

Energiaa on suunnattava ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi siihen varautumiseen. Tämä vie meitä väistämättä kohti laajempaa yhdessä tekemistä ja olemista. Siksi tilanteessa on suuri mahdollisuus myös elämän merkityksellisyyden tunnon kasvamiseen. Joskus juuri karujen tosiasioiden kohtaaminen hitsaa ihmiset yhteen ja palauttaa tärkeimpien asioiden arvostuksen. Se voi kasvattaa myös iloa, kaikista vaikeuksista huolimatta.

Panu Pihkala


Kirjoittaja on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa ja vuoden 2018 Sivistyspalkinnon saaja.
Panun kuva: Mika Federley
Yläkuva: Jon Tyson, Unsplash

Lue lisää:
– Pihkala, Panu 2018. ”Johdatus ympäristöahdistukseen: Ympäristöongelmien psyykkiset vaikutukset.” Tieteessä tapahtuu 6/2018,
– ”10 suositusta ympäristöahdistuneelle”, Panu Pihkalan blogi

 

Kohtuutta ilmassa

By | Hetken blogi | No Comments

Uusivuosi 2019: pako maalle, pois rakettien räiskeestä. Uuden vuoden ensimmäiset hetket alkavat yleensä pahoilla mielin: turhaakin turhempi, eläimiä ja ihmisiä häiritsevä, luontoa saastuttava ja luonnonvaroja tuhlaava pauke tiivistää sen, mikä koko elämäntavassamme on vikana. Termi ”ilotulitus” ei lainkaan vastaa kokemustani. Epäilen, että suurinta mielihyvää tuntevat kiinalaiset raketinvalmistajat.

Lopetan nurinan tähän, ja koetan löytää parempia enteitä tulevalle. Yksi hyvä enne on se, että kansalaisaloite rakettirähinän rajoittamiseksi on ylittänyt tarvittavan 50 000 allekirjoittajan määrän. Toivottavasti asia etenee, ja muutaman vuoden päästä uutta vuotta ei enää tarvitse vastaanottaa evakossa. Hyvänä asiana voi pitää myös tulevia eduskuntavaaleja: taitavasti äänestämällä suomalaiset voivat lähettää Arkadianmäelle paljon nykyistä useampia sekä luonnon että ihmisen hyvinvointia vaalivia edustajia.

Loppuvuoden juhliin palaten: yhä useammat ihmiset ovat kyllästyneet joulun kohtuuttomaan lahjavyöryvaatimukseen ja siirtyneet suosimaan aineettomia lahjoja ja hyväntekeväisyyttä. Näin toimittaessa joulussa korostuvat yhdessäolo ja rauhoittuminen – asiat, jotka ovat elintärkeitä matkalla kohti yhteiskuntaa, jossa vähemmän on enemmän. Myös lasten syntymäpäiväjuhlia on joissakin piireissä alettu viettää ilman lahjojen tuomista. Sikäli kuin lapsia ei ole vielä ehditty täysin ehdollistaa tavarakulttuuriin, käytännön omaksuminen lienee heille helpompaa kuin aikuisille: lapsille riittäisi leikkiminen.

Maailman parantamisen ja elämäntapojemme kohtuullistamisen näkökulmasta hyvä enne on sekin, että joogaharrastus on siirtynyt marginaalista valtavirtaan. Vaikka perusjoogatunnit usein lipsuvatkin pelkäksi kuntoiluksi, periaatteessa joogaan syventyminen tarjoaa tilaisuuden oivaltaa, että onnellisuus ei vaadi mitään ulkopuoleltamme. Joogafilosofiassa on kaksi kohtuullisuuteen liittyvää käsitettä: aparigrahā ja santosha. Aparigrahā on yksi joogan ohjeista maailmassa elämiseen. Käsite viittaa omistamisen halusta pidättäytymiseen ja omistamisen välttämiseen. Siihen kytkeytyvä santosha merkitsee tyytyväisyyttä, tyytymistä siihen, mitä on. Käsitteiden takana piilee syvä viisaus: niin kauan kuin mikään ei ole tarpeeksi, elämä tuntuu epätyydyttävältä.

Yksilötasolla on siis mahdollista paikalleen pysähtymällä kokea, että onnellisuus ei synny ulkoisista asioista. Muutoksen ulottaminen makrotasolle on kuitenkin hidasta, ja siksi olemme edelleen talouskasvun tavoittelun loukussa. Markkinavoimien edustajat tekevät kaikkensa pitääkseen meidät siinä. Yksi kauppiaiden tässä hyväksi havaitsemista keinoista on kaiuttimista soitettava meteli, jota jotkut kutsuvat musiikiksi. Hälyn turruttama ihminen ei kuule sisintä ääntään – hiljaisuutta – vaan innostuu ostamaan lisää turhuuksia. Hälyyn myös turtuu, jopa siinä määrin, että sitä ilman ei enää osaa olla. Onpa jossain keksitty räppijoogakin!

Yhteiskunta koostuu yksilöistä. Ajattelen, että mitä enemmän hiljaisuutta vaalivia ihmisiä on – ja mitä vahvemmin he tuovat äänensä esiin – sitä enemmän edellytyksiä toisenlaiseen elämäntapaan siirtymisellä on. En siis usko, että kestävästä yhteiskunnasta ja kohtuutaloudesta tulee todellisuutta vain taloudesta keskustelemalla ja erilaisia rahoitusmalleja esittelemällä. Näillekin on paikkansa, mutta ennen kaikkia tarvitaan hiljentymisen tuomaa kohtuuden tajua, koskipa se sitten ostamista, matkustamista, työntekoa, vapaa-ajan harrastuksia tai vuodenvaihteen juhlintaa.

 

Tuula Helne
kirjoittaja on Hetki ry:n jäsen
Kuva Ian Schneider, Unsplash

Turruttavaa lentomatkailua

By | Hetken blogi | No Comments

Turruttavaa lentomatkailua – mihin lensivät vatsanpohjan perhoset?

Muistatteko, miten jännittävää oli lapsena tai nuorena nousta lentokoneeseen? Ainakin itse seisoin lentokentällä nenä kiinni lentoaseman isoissa ikkunoissa ja ihmettelin ilmaan nousevia lentokoneita. Odotin koneen nousua perhosia vatsassa. Perillä taputin aina kapteenille.

Nämä muistot tuli mieleen, kun olin taannoin lentokentällä lähdössä Berliiniin. En tuntenut lähdön kihelmöintiä. Nousin koneeseen reppu selässä samalla rutiinilla kuin paikallisbussiin. Tein töitä yläilmoissa ja maltoin tuskin vilkaista ikkunasta. Lennän keskimäärin kaksi tai kolme kertaa vuodessa työ- ja lomamatkoja enkä ainakaan omassa tuttavapiirissäni ole mikään varsinainen ”frequent flyer”. Mutta jo minullekin lentämisestä on tullut turruttava rutiini.

Turtuminen ja suurten tunteiden hiipuminen ovat esimerkkejä hedonistisesta sopeutumisesta. Me olemme tottuneet lentämään ja sopeutuneet tapaan niin, että se ei enää tunnu miltään. Emme useinkaan ihmettele, miten lentäminen on ylipäätään mahdollista. Emme koe iloa ja onnea lentämisen mahdollisuudesta. Sama ilmiö näkyy esimerkiksi kahvin juonnissa tai lomamatkoissa. Ennen riitti pannukahvi, sen jälkeen suodatinkahvi ja nyt tarvitaan erikoiskahvia. Ennen riitti telttaloma Suomessa, nyt on lennettävä Malediiveille. Tavalliset uimahallit eivät ole enää mitään kylpylöiden rinnalla. Suurten tunteiden ja nautinnon kokemiseksi tarvitsemme jatkuvasti lisää ja jatkuvasti jotain uutta.

Hedonistisen sopeutumisen lietsoma kulutuksen kasvu on ristiriidassa kestävän hyvinvoinnin kanssa. Näin ovat kirjoittaneet muun muassa Milena Büchs ja Max Koch kirjassaan Postgrowth and Wellbeing. Mutta mitä sopeutumiselle voisi tehdä? Liittyykö uusien kokemusten haaliminen hyvinvointiin? Kuinka paljon hyvinvointiin tarvitaan suuria tunteita ja nautintoa? Vai onko kyse enemmänkin siitä, että meidän pitäisi oppia pois äärikokemusten tavoittelusta ja iloitsemaan siitä, mitä meillä jo on?

Tiedän, että jatkuva uutuudenhalu ruokkii tyytymättömyyttä ja nakertaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toisaalta itsekin kaipaan elämääni välillä jotain uutta ja ihmeellistä. Kaipaan perhosia vatsanpohjaan. Ehkä ne palaisivat, jos tekisin isoja lentämisen kaltaisia asioita vielä nykyistä harvemmin. Jos lentäminen olisi säännellympää, sitä joutuisi oikeasti odottamaan. Jos hankkisin kirpputoreilta vaatteita harvemmin tai söisin juustoa ainoastaan poikkeustapauksissa, voisin varmasti kokea enemmän pärisyttävää uutuudenviehätystä. Uutta ja ihmeellistä voi löytyä myös luonnosta ja sen jatkuvasta uusiutumisesta. Mikä parasta: tällainen nautintojen hakeminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen olisi sopusoinnussa kulutuksen vähentämisen kanssa.

 

Tuuli Hirvilammi
kirjoittaja on Hetki ry:n jäsen

kuva Pexel

Elämä on todella ihmeellistä

By | Hetken blogi | No Comments

Elämä on todella ihmeellistä,
kunpa sen vain oikein ymmärtäisi

Kesällä luin vanhempieni sotien aikaista kirjeenvaihtoa. Isäni oli syntynyt vuonna 1918 ja äitini vuonna 1917. He kuuluivat siihen sukupolveen, jonka elämä alkoi kansalaissodan jaloissa ja jonka varhaisaikuisuus osui toiseen maailmansotaan. Kirjoitukseni otsikko on peräisin isäni 4.5.1940 päivätystä kirjeestä rintamalta äidilleni.

Alkuun päästyään vanhempani kirjoittivat kirjeitä toisilleen päivittäin. Nämä ”tuhat kirjettä” kertovat työstä ja opiskelusta sekä aineellisesta niukkuudesta. Kaikesta oli puutetta, mutta sosiaalinen elämä oli vilkasta. Aina joku tuli tai meni kylään. Toisilta lainattiin sitä mitä ei itsellä ollut. Sotarintamalta kerrottiin harvakseltaan kielletyistä asioista, kuten vihollisen liikkeistä, ja enemmän luetuista kirjoista tai nähdyistä elokuvista sekä puhdeaskareista ja toiveista päästä lomille. Kunpa sota loppuisi. Se oli yleinen toive.

Menneisyysmatka herätti mielessäni muistojen virran. Ymmärrän, että olen sekoitus vanhemmistani, jos kohta muistakin aineksista. Jossain määrin erikoiselta tuntui, että minä vanhana luen, mitä vanhempani nuorina tekivät ja ajattelivat. Tämä matka palautti mieleen myös laajemmin historian kulkua ja hyvinvointivaltion muotoutumista. Varhaisimpiin lapsuuteni kesämuistoihin kuuluu alituinen vasaran kalke. Valtio jakoi sodasta palanneille miehille rintamamiestontit, joille nousi mökkejä ja talojakin. Tontit olivat monille elintärkeä mahdollisuus turvata tulevaa. Perunat, porkkanat ja omenat vietiin syksyllä kaupunkikodin kellariin.

Nyt suuri osa ihmisistä on niin tottunut elämään yltäkylläisyydessä, että voi olla vaikea tajuta, miten niukkaa aineellinen elintaso tuolloin oli. Voi olla vaikea myös ymmärtää sitä, millaista on nyt olla köyhä valtavan vaurauden keskellä. Maamme on vaurastunut, mutta liikaakin. Mitenkään ihannoimatta sodan jälkeisen ajan niukkuutta, osaammeko yhteiskuntana ajatella, että suuri osa nykyisestä vauraudestamme kiihdyttää ilmaston lämpenemistä?

Kesällä katseeni oli myös tulevaisuudessa, sillä kesän korvalla 2018 lähipiirissäni syntyi uusi ihminen. Vastasyntyneen vierellä voi loputtomiin ihastella luonnon taidokkuutta. Lapsen alkuun saattaminen on jo sinänsä evoluution mainio tulos. Entäpä sitten monet yksityiskohdat: korvalehden muodot, sormet ja varpaat… Kun kolmen kuukauden ikäinen ihminen sinut nähdessään puhkeaa leveään iloiseen hymyyn ja kokeilee äänensä kantavuutta, heiluttaa jalkojaan ja käsiään, se on vuorovaikutusta. Se tarkoittaa sitä, että luonto ohjaa meitä pitämään hyvää huolta vasta maailmaan tulleista.

Sukupolvitietoisuus on yleisinhimillinen ominaisuus, joka yksilötasolla merkitsee muun muassa yhteydenpitoa lastenlasten kanssa. Tämän ajan kipein ja raskain poliittinen kysymys on se, millaisen maapallon jätämme nykyisille ja tuleville lapsipolville. Tietoa kestävämmästä kulttuurista on paljon. Se pitää ottaa haltuun yhdessä keskustellen ja panna toimeksi. Kotoutuminen kestävämpään kulttuuriin edellyttää sopua luonnon kanssa.

Ajattelun rikastaminen ja mielenkumous vapauttavat vanhoista ajattelukaavoista ja kurottuvat kohti kestävämpien elämäntapojen hahmottamista. Uudet alati kehittyvät ajatukset ja toimet voivat herättää vahvoja tunteita, puolesta ja vastaan. Siksi tarvitaan keskustelua, kaduilla ja toreilla, töissä ja kotona, missä milloinkin, ja ennen kaikkea vallan kammareissa.

Marjatta Bardy
Kirjoittaja on Hetki ry:n jäsen